دانلود رمان دلسا ویژه کتابساز

دانلود رمان دلسا ویژه مه رمان

…::: مه رمان بزرگترین سایت رمان در ایران :::…

با مه رمان رمانهارو با دو فرمت گوشی و کامپیوتر و … دانلود کنید

دانلود رمان دلسا ویژه مه رمان

نام رمان:دلسا

نویسنده:پریانیک فلاح

موضوع:عاشقانه ،طنز،کلکلی

فرمت دانلود رمان : APK (اندرویدی ) PDF (برای کامپیوتر ، تبلت و …)

تعداد صفحات : ۱۵۰

خلاصه رمان :

داستان درباره ی دخترشیطون وسربه هوایی به نام دلساست که به درخواست پسرخاله مغرورش سامیارتن به ازدواج صوری باسام رومیده  وزندگی فورمالیتشون روباهم زیر یک سقف آغاز میکنن  واین آغاز,کل کل ها ودعواهای بامزشونه  کلی اتفاقات,شیرین خنده دار وتلخ پیش میاد

 

قسمتی از رمان به صورت تصادفی :

مدتی به سکوت زذ شت تااینکه ر سیدیم,اجرای مو سیقی به صورت زنده وبرخلاف
تصدورم بجای سدالن درباغی باصدفااجرامیشدد سدامیارماشدین روزوشده ای پارک
کردبعدهردوازماشین پیاده شدیم سامیار طرفم اومدوزفت:بریم
اماصدایه یه دختر هردومون روازرفتن بازنگه داشت
-ساااااااااااااااااااام عزیزم
هردو ب جانب صدددابرزشددتیم,دختری بور باموهای بلوند روشددن وآرایش غلیییظ
عینهومترسکوالا
سامیارچشمکی بهم زدو زفت:
-فقط یه ازمابهترون کم داشتیم
خندیدودسددتموزرفت,ضددربان رلبم شدددت زرفته بود حس میکردم تموووووم عالم
صدای تپیدن رلبم رو میشنوند خدایااااا این چه حسیه تادستاشومیگیره تمام تنم زر
میگیره ازینکه انگ شتهای مردونه سامیار لابلای انگ شتام رلاب شده بود حس خیلی
خوبی داشتم دخترجلواومدو لبخنددندون نمایی زدوزفت:
-بالاخره اومدی سام منتظرت بودم
ودستش روجلواوردوباسامیاردست دادسامیارجواب داد:سلام بله
دخترزفت:اوووه میبخشید انقدرازدیدنت ذوق کردم یادم رفت سلام کنم
ازهمون لحظه اوگ اح ساس عجیبی ن سبط به اون دختردا شتم از صمیمیت زیادیش
باسامیارلجم زرفته بودوحسابی عصبی شده بودم,دخترنگاهی ب دستای منوسامیارک
تودست هم بود انداخت وزفت: معرفی نمیکنی سامیار جان؟
سامیالبخندزورکی زدوزفت:ایشون دلساجان همسر عزیز بنده هستن
احسدداس,کردم رلبم ازاون همه تپیدن ایسددتاد باناباوری به سددامیارنگاه میکردم
سامیارهمونطور بیخیاگ واینبارروبمن زفت:ایشونم آرشین هستن خواهر آبتین همون
دوست ردیمی که امشب مارو ب اجراش دعوت کرده
سگرمه های آرشین درهم رفت وباسردی زفت:خوشبختم دلسا
دلم خنک شد,دوست داشتم یدور عربی بر*ق*صم حیف ک ازسامیارمیترسیدم

منم به همون سردی جوابش رو دادم ود ست درد ست سامیار انگار که توآ سمونا ردم
برمیدا شتم راه افتادیم وزو شه ای دنج زیردرخت بید ن ش ستیم🙄ف ضاعجیب رویایی
بود هوای خ نک رو باجون ودگ یک جابلع یدم ودسددتم روزیربغلم جمع کردم
وزفتم:اینجاخیلی رشنگه
سددامیار لبخند دیوونه کنندش رو بروم پاشددیدو زفت:آره خانومی خیلی منم این
فضارودوستدارم
احساس کردم زونه هام داره میسوزه مسیرنگاهم روعوض کردم توهمون لحظه صدای
د ست سوتوجیغ همه به هوارفت وزروه مو سیقی روی صحنه اومدند همه به هیجان
دراومده وبه هوامیپریدند ازین همه شددوروشددوق به وجداومده بودم خودم هم ازجام
بلندشدم وشروع کردم ب سووووت زدن سامیارخیلی سنگین سرجاش نشسته بودو
دست میزد چپ چپ نگام کرد و با اشاره چشماش ب صندلی بهم فهموند که بشینم
مدثلده بدچده کدوچدولدوهداخدودمدوپدرت کدردم روی صدددنددلدی واخدم
کردم,سامیارخندیدوزفت:چرااخم کردی خانوم کوچولو؟
جوابش روندادم ولی انگاراین بشردست بردارنبود دوباره زفت:
ورتی اینطوری اخم میکنی شبیه جوجه اردک زشت میشی
وزدزیرخنده پ شت چ شمی براش نازک کردم زفتم:توام ورتی میخندی شبیه چلغوز
میشی
یهوجاخوردخنده ازرولباش محوشددد اینبارنوبت من بود که براش بخندم خواسددت
دوباره چیزی بگه که صدای دلنوازمو سیقی ف ضاروپرکردوهمه نگاه هابرروی صحنه
خیره شد
(اهنگ یعنی می شه ازحجت دورولی)بود خیلی دو ستش دا شتم, صدای خواننده توی
زوشم پیچید
+میترسم بهش بگم دوستش دارم دلم خراب کنه,خراب کنه
+یکی بیادبهش بگه عاشقشم این وسط ثواب کنه,ثواب کنه
+بخدادله من پرازدرده دله,درده دله

+یعنی میشه اون بیادوبه دلم بله بگه,بله بگه
-ب اینجااهنگ که ر سیدنگاه خیره سامیار روروی خودم حس کردم رلبم تالاپ تالاپ
بهم می کوفت خدایااین بشددرچراهمچین نگام میکنه ودوباره صدددای خواننده بود که
توزوشم می پیچید
+یعنی میشه اون بیادوبهش بگم جونه دلم
+ازین رابطه بخداخونه دلم
+همه میگن این دیوونه رویای منه
+بهشون بگواین دیوونه دنیای منه
-ا شتباه نمیکردم چ شمای سامیاربرق میزد نگاهش خاص وعجیب بود خیلی عجیب,
زگ زده بودیم توچشمای هم دیگه وخواننده غوغامیکرد
+هرکاری میکنم دگ من رودلش زوم نمیشه
+می خوام بهش بگم ک من عاشقشم ولی روم نمیشه
+یه عمریه دیوونه ی دگ آسمونیشم
+بهش بگیدازه زله من باغبونشم
+یه زوشه ای تنهایی هم زبونه دلم
+خب چیکارش کنم خب جوونه دلم
+این که میگی منونمیخوای خرف زوریه

یک دیدگاه برای “دانلود رمان دلسا ویژه کتابساز

  1. بسیاررمان مضخرفی بودولی بااین حال میدونم که نویسنده محترم زمان وسوی چشمای خودشون روگذاشتن تااین رمان روبنویسن اززحمتی که کشیدیدممنون ولی بایدبگم رمانتون اصلا خوب نبودو مشخصه قلمتون ناپختس خواهشااگرمیخوایدرمان جدیدی بنویسیدپیشنهادمیکنم روی قلمتون کارکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...